HISTORIA

 

          

 

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE GRODU PRZEMYSŁAWA

W  POZNANIU

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Grodu Przemysława przy Dworze Grunwaldzkim w Poznaniu powstało w 2006 roku.

     Siłą napędową założenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego były dwie osoby, Jerzy Hyży od którego kilka razy usłyszeliśmy o zamiarze utworzenia w Poznaniu trzeciego bractwa oraz Maria Garwolińska, która gdy dowiedziała się od Jerzego o jego planach, energicznie włączyła się do akcji propagowania idei i tradycji brackiej wśród członków Strzeleckiego Klubu Sportowego ?Dwór Grunwaldzki?. Pod koniec 2005 roku zwołano pierwsze zebranie członków założycieli w którym uczestniczyło 18 zapaleńców. Zebranie wyłoniło kandydatów do utworzenia struktury późniejszego zarządu bractwa. Postanowiono wystąpić do sądu z wnioskiem o zarejestrowanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

     Nazwa bractwa została zapisana w Statucie KBS, którego autorem był Marek Garwoliński i przyjęta w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu.

     W sierpniu 2006 roku otrzymaliśmy długo oczekiwaną decyzję o zarejestrowaniu nowego stowarzyszenia. Zaraz po otrzymaniu decyzji z sądu, zarząd stowarzyszenia wystąpił do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z wnioskiem o przyjęcie w szeregi ogólnopolskiej organizacji jak również wystąpiono o włączenie naszego stowarzyszenia do Okręgu Poznańskiego KBS. W dniu 09 grudnia 2006 roku Walne Zebranie Członków Zarządu ZKBS-RP przyjęło nasze stowarzyszenie w poczet Kurkowych Bractw Strzeleckich nadając kolejny 100 numer. Obowiązek przedstawienia naszego planu działania a w szczególności rodzaju umundurowania przedstawił na zebraniu brat Michał Garstkiewicz. Podstawowym naszym umundurowaniem jest kontusz. Dlaczego kontusz?. W roku 1998 w podziemiach Fary Poznańskiej odkryto bardzo dobrze zachowany pochówek mieszczanina poznańskiego w kontuszu. Decyzją księdza prałata Fary Poznańskiej Wojciecha Wolniewicza oraz Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fary profesora Bohdana Gruchmana, kontusz został przekazany do Pracowni Konserwacji Tkanin PPKZ S.A. w Warszawie w celu konserwacji i stworzenia dokumentacji historycznej. W trakcie jednego ze spotkań Towarzystwa Miłośników Fary, Maria Garwolińska podjęła temat ? propozycję, aby Towarzystwo Miłośników Fary pozwoliło na umundurowanie powstającego bractwa w replikę odkopanego kontusza. Ksiądz prałat Wojciech Wolniewicz ochoczo przystał na pomysł i obiecał Marii udostępnienie kompletnego zbioru dokumentów dotyczącego kroju i innych danych o kontuszu męskim. We wrześniu 2006 roku otrzymaliśmy dokumentację kontusza. Zaistniał nowy problem. Z dokumentacją nie mogliśmy udać się do pierwszego lepszego krawca. Za pośrednictwem naszej znajomej, kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Poligrodzianie, Pani Marzenny Biegała Howorskiej, która pomogła nam w dotarciu do kostiumologa Pana Karola Rogackiego, szycie kontuszy nabrało rumieńców. Kostiumolog Pan Karol Rogacki otrzymał podwójne zadanie. Na podstawie dokumentacji wykonać projekt kontusza męskiego a do tego kontusza dopasować zgodnie z trendami okresu historycznego kontusz damski. Wywiązał się z zadania wyśmienicie. Kontusze nasze posiadają certyfikat zgodności z oryginałem.

Od chwili przyjęcia nas w poczet braci, możemy mówić o sobie, że jesteśmy siostrami i braćmi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Grodu Przemysława w Poznaniu.

Pierwsze zawody strzeleckie pod hasłem ?Zawody Zapoznawcze? odbyły się w marcu 2007 roku. Powyżej fotografia przedstawia Siostry i Braci uczestników spotkania.

W dniu 18 września 2016 roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Grodu Przemysława oraz poświęcenie sztandaru. Na drzewcu sztandaru widnieją tabliczki pamiątkowe tych uczestników, którzy w tym uroczystym dniu dokonali symbolicznego ich przybicia do drzewca sztandaru. W kolejności alfabetycznej przypominamy fundatorów pamiątkowych tabliczek. Siostra Maria Garwolińska inicjator i współzałożyciel KBS Grodu Przemysława, Brat Tadeusz Marciniak fundator sztandaru oraz kolejno bractwa i organizacje społeczne: Bractwo Kurkowe – Budzyń,Bractwo Kurkowe Poznań 1253, Bractwo Kurkowe Szamocin, Bractwo Kurkowe Głogów, KBS Grodu Przemysława, KBS Grzebienisko, Grzebienisko Krzysztof Plenzler, KBS Kościan, KBS Kórnicko-Bnińskie, KBS Krotoszyn, KBS Ligota-Korytnica-Koryta, KBS Mieszków, KBS Mosina II, KBS Mosińsko-Puszczykowskie, KBS RP Sitarz Piotr, KBS Nysa, KBS Poznań, KBS Rawicz, KBS Sieraków, KBS Sieroszewice, KBS Swarzędz, KBS Śmigiel, KBS Tarnowo Podgórne, KBS Wągrowiec, KBS Zbąszynek, Okręg Poznański KBS RP Jan Mazur, Pilskie Bractwo Kurkowe TĘCZA, Smółka Włodzimierz, SKS Dwór Grunwaldzki, Zjednoczenie KBS RP Adam Gołembowski, Zjednoczenie KBS RP Zdzisław Kaczmarek.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku strzelnica Sportowego Klubu Strzeleckiego „DWÓR GRUNWALDZKI” fizycznie przestała istnieć. Teren przeznaczono pod inną działalność a Kurkowe Bractwo Strzeleckie Grodu Przemysława zostało przygarnięte z otwartym sercem przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Grzebienisku. Nieraz myślę co powiedzą inne siostry i bracia gdy dowiedzą się, że na terenie miasta Poznania istnieją trzy bractwa, które nie mają swojej strzelnicy, choć miasto Poznań przejęło 7,5 hektara ziemi należącej do dawnego Poznańskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego tz. Szeląg.

KURKOWE  BRACTWO  STRZELECKIE

W  GRZEBIENISKU

Grzebienisko ? niewielka wieś w powiecie szamotulskim, w gminie Duszniki, 35 km na zachód od Poznania, 130 km od granicy z Niemcami.

W sąsiadujących z Grzebieniskiem Mieściskach, osiadł po Powstaniu Wielkopolskim, jeden z wybitnych jego dowódców, ppł. Kazimierz Zenkteler. Patriota, i społecznik. W Powstaniu Wielkopolskim WALCZYLI i GINĘLI również mieszkańcy Grzebieniska. Działali w Towarzystwie Strzeleckim ?Strzelec? i Towarzystwie Gimnastycznym ?Sokół?. Za sprawą wspomnianego ppł. Zenktelera, członkowie wyżej wymienionych organizacji, przy pomocy mieszkańców Grzebieniska wybudowali w Grzebienisku strzelnicę, długość 150 m, 2 stanowiska strzeleckie, i jak na ówczesne czasy, w miarę nowoczesną. Działo się to w 1938 roku. Niestety, wkrótce okrutna wojna a po niej komunistyczne rządy, doprowadziły do całkowitej ruiny nowo wybudowanej strzelnicy. W 1989 r. wybuchła nam na nowo WOLNOŚĆ. W parafii Ceradz Kościelny proboszczem w tym okresie był ks. Zygmunt Humerczyk, człowiek niezwykłej energii.

Ksiądz Kanonik Zygmunt Humerczyk
Proboszcz Parafii Ceradz Kościelny

 Na początku 1992 roku poznaje działaczy Poznańskiego Bractwa Kurkowego, które w tym czasie reaktywowało się. Zapatrzony w piękne idee brackie, (Jego dziadek był członkiem bractwa w Grodzisku) postanowił powołać do życia bractwo w Grzebienisku. Dlaczego w Grzebienisku?, bo była zdewastowana strzelnica i były strzeleckie tradycje. No i byli chętni ludzie. Na początku 1992 roku odbyło się pierwsze spotkanie chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu. Przybyło 52 mężczyzn. Rozpoczęła się wielka przygoda, która trwa po dzień dzisiejszy. Nastąpił okres WIELKIEGO BUDOWANIA. Wójt Gminy Duszniki Adam Woropaj i Rada Gminy, przychylni byli od początku tym działaniom. Entuzjazm był ogromny. Na początku zabrano się za odbudowę strzelnicy. W kwietniu 1992 roku odbyło się pierwsze strzelanie. Setki godzin ciężkiej pracy przyniosły wspaniały efekt. Cieszyliśmy się i byliśmy dumni. Wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile jeszcze przed nami.

Teren strzelnicy oraz budynki gospodarcze Gmina wydzierżawiła nam na 10
lat. Zabiegaliśmy o inny status prawny. Za zgodą Wójta Adama Woropaja staliśmy się właścicielem obiektu. Znów wielkie wydarzenie a przede wszystkim przeświadczenie, że pracujemy na własny rachunek, dla siebie. Strzelnicę wielokrotnie modernizowaliśmy i dzisiaj mamy obiekt na 6 stanowisk strzeleckich, zmechanizowaną, stanowiska zadaszone, jest już obiektem zamkniętym. Obiekty gospodarcze zamieniliśmy w kawiarenkę z zapleczem kuchennym i salą, gdzie odbywają się większe spotkania i bale.

W roku 2009 roku w poczet Bractwa przyjęto Panie, które cały czas właściwie współdziałały z Braćmi współorganizując imprezy i uroczystości brackie jak również wykazują się dobrymi wynikami w strzelaniach.

Bracia przed tablicą pamięci ks. Zygmunta Humerczyka

Bracia na strzelnicy

Teren strzelnicy oraz budynki gospodarcze Gmina wydzierżawiła nam na 10 lat. Zabiegaliśmy o inny status prawny. Za zgodą Wójta Adama Woropaja staliśmy się właścicielem obiektu. Znów wielkie wydarzenie a przede wszystkim przeświadczenie, że pracujemy na własny rachunek, dla siebie. Strzelnicę wielokrotnie modernizowaliśmy i dzisiaj mamy obiekt na 6 stanowisk strzeleckich, zmechanizowaną, stanowiska zadaszone, jest już obiektem zamkniętym. Obiekty gospodarcze zamieniliśmy w kawiarenkę z zapleczem kuchennym i salą, gdzie odbywają się większe spotkania i bale.

Sala do tańca i do?

Kawiarenka i miejsce spotkań

W roku 2009 roku w poczet Bractwa przyjęto Panie, które cały czas właściwie współdziałały z Braćmi współorganizując imprezy i uroczystości brackie jak również wykazują się dobrymi wynikami w strzelaniach.

Od 2000 roku utrzymujemy towarzyskie kontakty z niemieckim Bractwem Strzeleckim z Fassberg.

Do Zjednoczenia KBS Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto nas w 1992 roku. Aktualnie w Bractwie jest 34 członków, sióstr i braci.

Pierwszym Królem Zielonoświątkowym w 1992 roku został ś.p. Brat Stanisław Szczepkowski a w roku 2010 po raz kolejny Brat Dariusz Napierała. Czterokrotnie Królem Zielonoświątkowym był Brat Wojciech Pempera, który reprezentował nasze Bractwo, na strzelaniu o tytuł Europejskiego Króla, (EGS) podczas Zjazdu Bractw Kurkowych w Belgii.

Od chwil założenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego do dnia dzisiejszego władzę pełnili prezesi i tak Bracia: Józef Dudzik, Marian Majkowski i Bogdan Buda. (Obecny Prezes KBS w Grzebienisku).

Brat Józef Dudzik

Brat Marian Majkowski

Brat Bogdan Buda

W roku 2012 Kurkowe Bractwo obchodziło swoje XX lecie działalności. Obchody odbyły się przy udziale wielu przedstawicieli Kurkowych Bractw Strzeleckich z kraju oraz z zagranicy. Hucznie obchodzono XXV rocznicę naszej działalności w Grzebienisku jak również w Gminie Duszniki. Kulminacyjnym dniem obchodów było strzelanie o godność KRÓLA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO.  Miły Czytelniku! Jeśli kiedykolwiek pojawisz się w Grzebienisku, zatrzymaj się na chwilę na terenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, przy małym muzeum rolnictwa, spójrz na strzelnicę, na cokół, upamiętniający postać ks. kanonika. Zygmunta Humerczyka i pomyśl, że to wszystko, prawie od zera, stworzyły myśli, pragnienia i ręce Braci z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Grzebienisku.

A jeśli to będzie sobota lub niedziela, gdy będą odbywały się zawody strzeleckie, może uda się Tobie zdobyć np. ?kura?, w tradycyjnym strzelaniu do kura. Od wieków najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego bractwa jest strzelanie o godność króla zielonoświątkowego. Również u nas jest tak samo. W kawiarence znajduje się galeria królów zielonoświątkowych naszego Bractwa. Innym ważnym wydarzeniem jest coroczne strzelanie o miano króla żniwnego. Wszystkim królom zawsze towarzyszą dwaj rycerze. Wśród królów zielonoświątkowych poczesne miejsce zajmują Siostry Zosia Paul, Krystyna Pempera, która tytuł Króla wywalczyła dwa razy, w roku 2017 i 2019.

Zaś rekordzistą w ilości zdobytych tytułów Króla Zielonoświątkowego jest Brat Wojciech Pempera, który zdobywał je pięciokrotnie. Należymy do Okręgu Szamotulskiego Zjednoczenia KBS RP. W Galerii Królów Zielonoświątkowych Okręgu znajdują się trzej nasi Bracia: Brat Jerzy Paul, Brat Bolesław Ratajczak oraz Brat Czesław Dorna. 

Panie strzelają na zawodach o tytuł I Damy Rzeczypospolitej, organizowanych przez Bractwo w Mieszkowie. Takim tytułem szczycą się dwie nasze Siostry: Siostra Maria Garwolińska i Siostra Krystyna Pempera.

Od paru lat, w styczniu, organizujemy strzelania o tarcze Św. Sebastiana, patrona bractw kurkowych, 3 maja, strzelanie ? Święto 3 Majowe, 11 listopada – w Święto Niepodległości, strzelanie upamiętniające odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny.

Planujemy do kalendarza zawodów strzeleckich włączyć Strzelanie Memoriałowe, upamiętniające postać twórcy naszego Bractwa, ś.p. ks. kan. Brata Zygmunta Humerczyka.

Życie Stowarzyszenia to nie tylko zawody strzeleckie, to również udział w uroczystościach rodzinnych członków Bractwa jak śluby, uroczystości rocznicowe, jesteśmy też obecni w Ostatnich Pożegnaniach. Członkowie Bractwa wraz z pocztem sztandarowym biorą udział w uroczystościach państwowych, gminnych i w uroczystościach kościelnych.

Trzeba też wspomnieć o spotkaniach towarzyskich, na których świetnie się bawimy zarówno w swoim gronie jak też z zaprzyjaźnionymi, Siostrami i Braćmi z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Grodu Przemysława z Poznania jak również Stowarzyszenia Bambrów Poznańskich. Nasze Bractwo słynie ze wspaniale przygotowanej grochówki z własnej kuchni polowej.

Więzy przyjaźni łączą nas z Kurkowym Bractwem Strzeleckim z Tarnowa Podgórnego. Wiele wspólnych spotkań, wiele wspólnych wyjazdów pozostaje w naszej pamięci.

W naszych wędrówkach do innych bractw, przemierzyliśmy Polskę od Krakowa do Wejherowa, Gdyni, Tucholi, Chojnic po Stargard Szczeciński i wielu, wielu innych.

Byliśmy na spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas jego pobytu w Bazylice w Licheniu. Modliliśmy się przy jego grobowcu w Kaplicy Św. Sebastiana, w Bazylice Św. Piotra w Watykanie. Byliśmy na audiencji u Papieża Benedykta XVI w Watykanie.

Nasz sztandar pochylił się przed bohaterami spod Monte Cassino, spoczywającymi na cmentarzu, na wzgórzu o które walczyli i na którym z honorem polegli.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia. Jestem dumny, że w mijającym właśnie ćwierćwieczu zbudowaliśmy coś pięknego zarówno w sferze materialnej jak i w sferze mniej wymiernej ? duchowej. Jesteśmy o 28 lat mądrzejsi i bardziej doświadczeni. Ufamy, że tą mądrość i doświadczenie przejmą nasi młodsi stażem i wiekiem Bracia i Przyjaciele: Jarek Garbacz, Rafał Neldner, Krzysztof Plenzler i Adam Dudzik. To nasza ?Wielka Nadzieja?.

Zapraszamy

Aktualny spis członków KBS Grzebienisko:

Bojszczak Alojzy

Paul Zofia

Bojszczak Anna

Paul Jerzy

Buda Bogdan

Pempera Krystyna

Dorna Czesław

Pempera Wojciech

Dudzik Bogumiła

Plenzler Krzysztof

Dudzik Józef

Ratajczak Danuta

Dudzik Adam

Ratajczak Bolesław

Figlerowicz Zofia

Skwierzyńska Elżbieta

Garbacz Andrzej

Skwierzyński Mirosław

Garbacz Jarosław

Stefański Roman

Garwolińska Maria

Strzałkowska Katarzyna

Garwoliński Marek

Strzałkowski Janusz

Tomasz Gotowski

Wawrzyniak Władysława

Konieczna Zofia

Wawrzyniak Michał

Konieczny Marian

Widelska Barbara

Majkowski Marian

Widelski Wacław

Neldner Rafał

Wielgosz Jan

Tekst: Bogdan Buda Zdjęcia: Marek Garwoliński

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi kurkowymi bractwami strzeleckimi.
Do każdego zainteresowanego podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb strzeleckich.

Nasza lokalizacja

Słoneczna 3, 62-020 Swarzędz

Bukowska 1, 64-553 Grzebienisko

Zadzwoń do nas

604-323-341

785-929-123

Napisz do nas

mgarwolinski@poczta.onet.pl

bogdan.buda@op.pl

? 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone